“To be truly radical is to make hope possible rather than despair convincing”
– Raymond Williams

Rum for Jordvisdom er stedet hvor de æstetiske, videnskabelige og praktiske erfaringer med mulden, landskabet og alt det levende i vores omverden, som på organisk vis udgør den fælles sammenfiltrede og næringsrige grobund for hhv. Secret Hotel og Earthwise Recidency, mødes.

Jordvisdommen knytter sig direkte til naturforbundetheden og til den intime kontakt med jorden og alle dens arter. Hvad er det for nogle kundskaber vi skal besidde for at være jordvise? Hvad skal vi genopdage fra tidligere traditioner og hvilke nye egenskaber og ny viden skal vi tilegne os?

Jordvisdom

At være ”jordvis” – dvs. at kende til, udforske, passe på og arbejde sammen med jord på Jorden – er selve fundamentet bag både teatret Secret Hotel i Aarhus og Earthwise Residency i Bogens. Rum for Jordvisdom er en synliggørelse af det praktiske og filosofiske etos, som gennemlyser alt det vi beskæftiger os med – og som vi gennem vores aktiviteter ønsker at dele med vores omverden.

EARTHBOUND Symposium

Hvert 2. år afholder vi EARTHBOUND Symposium. Næste gang bliver i slutningen af august 2025 – vi glæder os til at fortælle mere om det snart.
Symposiet er et sted hvor kunstnere og forskere – nationale og internationale – undersøger verdenssyn med ’more- than-human’-perspektiver, for at fremme viden, forståelse og handling i forhold til klima- og biodiversitetskriserne.

”Jo mere Earthbound-symposiet #1 i 2018 har bundfældet sig i mig, jo mere har jeg fået øjnene op for, på hvor mange niveauer symposiet omkalfatrede vante traditioner for at praktisere viden og vidensdeling.”

Solveig Gade, Københavns Universitet

Emne, form, indhold og deltagere gik op i en enhed. En samling af forskellig, men dyb funderet erfaring, viden, kreative og kunstneriske praksisser, forskning og fordybelse. En samling af mennesker, alle med lyst til at udveksle gennem åben aktiv nysgerrighed og med ønsket om at anspore til forundring og undersøgelse. Alt dette er ganske enestående og giver trøst, og styrker et levende vibrerende fundament at stå på, så det er muligt at se fremad

– Gæstebogen, 2021

Rum for Jordvisdom er støttet af Kulturudviklingspuljen i Region Midt
Earthbound Symposium er støttet af Statens Kunstfond.