OM SECRET HOTEL

Hvem er vi ?

Secret Hotel skaber publikumsinddragende scenekunst – oplevelser, der er umiddelbart sanselige og på samme tid stimulerende for intellektet. Vi har fokus på at højne folks opmærksomhed på omgivelserne og vores forhold med det mere-end-menneskelige. Vi skaber ikke traditionelle teaterforestillinger, men forestillinger der spænder fra stedsspecifikke events og teaterforedrag til gåture i landskabet. Centralt er samarbejdet med det mere-end-menneskelige, og at vi ser vores publikum som “gæster” og medskabere frem for passive beskuere.

Secret Hotel blev stiftet i 1999 ud fra lysten til at skabe et forum for mangfoldige kunstneriske undersøgelser og møder. I dag ledes Secret Hotel af Instruktør, dramaturg og performer Christine Fentz. Hendes kunstneriske praksis med baggrund i dramaturgi, naturterapi og hendes spirituelle tilgang er alt sammen manifesteret i Secret Hotel.
Hotellets produktionskoordinator er Louise Kirkegaard, som også har baggrund i dramaturgi, har mange års erfaring som projektleder på små og mellemstore danske teatre.

Hvor bor vi ?

Secret Hotel har base i Aarhus på den gamle Brobjergskole under Kulturproduktionsstedet Godsbanen, og har desuden vort eget studio på landet på Mols, kaldet Earthwise. Earthwise hører under vores søsterorganisation Earthwise Residency. På Earthwise kan du fordybe dig i landskabet gennem residens- eller arbejdsophold, enten ved at at leje faciliteterne, eller ved at deltage i vores arrangementer.

Landscape Dialogues
I mange år har vi arbejdet under paraplyen Landscape Dialogues, som er et længerevarende interdisciplinært udviklingsprojekt. Landcape Dialogues udspiller sig i krydsfeltet mellem deltagerbaseret scenekunst, bæredygtig tænkning og landskaber. I det rum arbejder vi både med performance lectures, residensophold (Earthwise Residency) og symposium- og workshopformater (Earthbound). I øjeblikket udvikles på projekt Rum for Jordvisdom som en samlende betegnelse for de erfaringer, vi har gjort os gennem årene.

Bestyrelse
Bestyrelsen repræsenterer et bredt udvalg af kompetencer indenfor scenekunst og forskning der relaterer sig til de tematikker der arbejdes med I forestillingerne. Bestyrelsen består p.t. af Dorit Wium-Andersen, Lis Hornø, Cecilie Rubow og Ofer Ravid.

Læs mere om bestyrelsen her

Læs mere om os
Kunsten.nu “For få år siden var det ‘hippie’ – nu er det ‘hipt’
Christine Fentz er medforfatter på – Visioner for en Økologisk Scenekunst – RØSK