[:da]

(Fotos: Stefano Questorio, Martina Marti, Christine Fentz, Jesper Bonde Hansen)

Barn Art Symposium, Secret Hotels årligt tilbagevendende festival på Mols er et samlingspunkt, en smeltedigel for kunstnere og andre fagfolk, som mødes for at dele tanker, vise værker og udvikle nye. Festivalen var en stor succes i 2012, 2013 og 2014.

Barn Art Symposium I fandt sted d. 12. – 16. juli 2012: Kunstnere fra Italien, Tyskland, England, Norge, Sverige, Finland/Schweiz og Danmark delte arbejde og tanker med hinanden, med naboer og andre deltagere.

Der blev budt på morgen-opvågningssessioner ved Colin Poole eller Stefano Questorio.

Vi havde forestillinger, en koncert, præsentationer, workshops og forelæsninger ved Stefano Questorio (I), Martina Marti (SCH/SF), Jochen Arbeit (D), Ronan Vandrer (DK), Af-Af (AUS), Mette Bovin (DK), André Austvoll (N) og Secret Hotel/Christine (DK). Og så, selvfølgelig, fantastisk mad!

Barn Art Symposium II (BASII) fandt sted d. 15. – 19. august 2013, og denne gang var deep ecology valgt som tema – vi er alle del af en større helhed! Foruden præsentationer, workshops, visninger mm., havde vi også en gennemgående dialog om vores forhold til omgivelser, bæredygtighed, samt hvordan landskabet kan påvirke både kunsten og andre menneskelige aktiviteter.

Secret Hotel kunne endnu engang være vort for en bred vifte af spændende og inspirerende gæster, der affødte mange livlige dialoger.

– Katrine Faber og Søren Friboe (DK) åbnede BASII med deres deltagerinddragende forestillingen Singing the Place
– Antropologen Mette Bovin (DK) viste hendes dokumentarfilm om Wodabee-stammen fra Niger and Mali
– Martina Marti (CH/SF), Emma Suominen (SF) og Nini Julia Bang (DK) skabte deres solo performance ”Hamlet Private” specielt til Mols efter et succesfyldt besøg i Berlin. Den blev vist i tre dage under BASII.
– Secret Hotels vandreforestilling ”Tanke Gange”åbnede den anden dag i BASII.
– Biologen Inger Kærgaard delte hendes viden og overvejelser om skovene på denne planet.
– Danser og koreograf Dagmar Dachauer (A) viste ”Treeo” – en work in progress film indeholdende dans og et træ, hun ønskede feedback på.
– Phd -studerende  Corinna Casi (I) fra Helsinki Universitet præsenterede filosofien bag deep ecology
– Performer og  Charlotta G. Cederblad (S) diskuterede hendes planlagte performance om forbrug og ligestilling
– The musician Anna Ottertun (S) performed her compositions mixing Arab and Swedish singing and asked for response
– Shaman og foredragsholder Annette Høst (DK) havde en præsentation omkring hendes verdenssyn som shaman.
– Danser og performer Stefano Questorio (I) arrangerede en yoga-bandring i landskabet.

Her et link til Mie Lotus Lykkes blogindlæg på Lotus & Skov
Omtale af Barn Art Symposium II i Ebeltoft Folketidende
Den østrigske danser og performer Dagmar Dachauers “Barn Art Symposium II Chronicle”

Barn Art Symposium III (BASIII) fandt sted fra den 20.-25. august 2014.
Her inviterede Secret Hotel endnu en gang kunstnere og fagfolk fra syv lande til festival under overskriften “Kunst i laden”. Herunder arbejdede vi også med udviklingen af Landscape Dialouges.

Se en video fra BASIII her.

Barn Art Symposium II var støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg

logo-kunstraad[:en]Barnart2Barnart4Barnart3Barnart1Photos

Barn Art Symposium, Secret Hotels annual Mols situated festival is a meeting point, a melting pot for artists and other professionals who meet to share thoughts, creative processes, and presentations. The festival was a great succes in 2012, 2013 and 2014.

Barn Art Symposium I 12th – 16th of July 2012: Five artists from Italy, Germany, England, Norway, Sweden, Finland/Switzerland, Australia and Denmark shared work and thoughts with each other, neighbours and other participants:
We had waking up morning sessions by Colin Poole or Stefano Questorio.
As well as: Performances, a concert, presentations, workshops and lectures by Stefano Questorio (I), Martina Marti (SCH/SF), Jochen Arbeit (D), Ronan Vandrer (DK), Af-Af (AUS), Mette Bovin (DK), André Austvoll (N) and Secret Hotel/Christine (DK). And then, of course, great food!

Barn Art Symposium II was held August 15th – 19th 2013, and this time we chose the theme of deep ecology – we are all part of a greater whole! Besides sharing work an ongoing dialogue took place about our relation to our surroundings, sustainability and how the landscape can affect both art and other human activities.

Secret Hotel were very happy once again to host a broad variety of interesting and inspiring work which stimulated lively talks.
– Katrine Faber and Søren Friboe (DK) opened BAS with their participatory concert Singing the Place
– Anthropologist Mette Bovin (DK) showed her documentary about the Wodabee tribe from Niger and Mali
– Martina Marti (CH/SF), Emma Suominen (SF) and Nini Julia Bang (DK) created their solo performance ”Hamlet Private” for Mols after a succesfull visit in Berlin. It was performed during three days of BAS
– Secret Hotel’s walking performance ”Tanke Gange” (”Think Walk”) opened the second day of BAS
– The Danish biologist Inger Kærgaard shared her knowledge and considerations regarding forests on this planet
– Dancer and choreographer Dagmar Dachauer (A) showed ”Treeo” – a work in progress involving dance and a tree, which she wanted      feedback on
– Phd student from Helsinki University, Corinna Casi (I), presented the philosophy of deep ecology
– Performer and director Charlotta G. Cederblad (S) discussed her planned performance about consumption and emancipation
– The musician Anna Ottertun (S) performed her compositions mixing Arab and Swedish singing and asked for response
– Shaman and lecturer Annette Høst (DK) made a presentation about a her world view as a shaman
– Dancer and performer Stefano Questorio (I) arranged a yoga walk in the landscape

Mie Lotus wrote about Barn Art Symposium II on her blog Lotus & Skov
Article about Barn Art Symposium II by local newspaper Ebeltoft Folketidende
Dagmar Dachauer, dancer and performer from Austria, wrote  “Barn Art Symposium II Chronicle”

Barn Art Symposium III (BASIII) was held 20th-25 of August 2014.
Secret Hotel invited artists and other professionals from seven countries for a festival under the title “Barn Art”. Here we also worked with the development of Landscape Dialouges.

Barn Art Symposium II was funded by Danish Arts Council

logo-kunstraad[:]