Et barn tager din hånd.
Fortæller dig spillerreglerne.
Og fører dig på en vandring i sit eget univers…

I efteråret 2015 coproducerede vi forestillingen Mit Sted med australske The Walking Neighbourhood: En række korte, stedsspecifikke vandringer skabt i samarbejde med 9-12 årige børn fra både Mols og Gellerup; guidet af børnene selv. Mit Sted var en kunstnerisk undersøgelse af to lokalområder gennem børneperspektiv, hvor voksne kan (gen-)opleve et område med barnets blik.

Mit Sted udfordrede magtstrukturerne mellem barn og voksen, idet rollerne byttes om, når børn guider, og de voksne for en stund slipper kontrollen og lade barnet styre. Det handler om tryghed og kontroltab, og dette tema blev uddybet i valget af sites: Mols og Gellerup, et af de måske tryggeste områder i landet og et af de mest udsatte boligområder.
Projektet arbejdede med kulturudveksling og nedbrydning af fordomme. Børn fra hvert område deltog i fælles workshops og sammen med deres familier og andre deltog de i hinandens vandringer og oplevede hinandens lokalområder gennem de vandringer, der bliver skabt. Publikum, der oplevede forestillinger begge steder, fik et unikt indblik i forskelle og ligheder i børneliv i Danmark.

Mit Sted havde besøg af TV2 Østjylland, se indslaget her.
Se også Mit Steds omtale i Randers Amtsavis, Kristeligt Dagblad her og her, Aarhus Stiftende her.

Mit Sted var en coproduktion mellem Secret Hotel og Lenine Bourkes projekt The Walking Neighbourhood, som skaber kunstneriske vandringer med børn.

Mit Sted er støttet af Statens Kunstfond og Aarhus Kommune.