Dialogmøde om kunst, bæredygtighed og landskaber

Debatweekend er en del af Secret Hotels længerevarende projekt “Landscape Dialogues“, der undersøger hvordan man kan arbejde med deltagerbaseret scenekunst – og andre kunstudtryk – ud fra en helhedstænkning, hvor etik, refleksion, bæredygtighed og omgivelser er centrale elementer.
Debatweekend var interdisciplinær og bestod af to dele: En første del med deltagelse via invitation, og en anden del, offentlig og gratis. Vi undersøgte bl.a. denne påstand – eller præmis:

Der er et stigende behov for at vi forbinder os tættere og mere bevidst med vores omgivelser.
Hvad gør det ved vores kunstpraksis? Og hvordan kan kunst påvirke andre dele af samfundet, der arbejder med bæredygtighed?

Den offentlige del foregik søndag d. 25. maj 2014 i Litteraturcentret på Godsbanen. Alle fremmødte fik en spændende dag, 10-16, med ægte krydsbefrugtning!

Dagen bød på oplæg, dialog og workshops, der udfordrede vores ideer om omgivelser, bæredygtighed og kunstens rolle i verden – og måske inspirerede til at tænke nyt. Søndagen var afslutningen på flere dages udveksling og dialog, som foregik på Mols med både danske og udenlandske deltagere – og de foregående dages tanker og spørgsmål blev præsenteret og videreudviklet gennem legende aktiviteter.