Landskabsdialoger

SensescapesLandscape dialogues, MolsLanscape Dialogues rensdyr (125x125)Landscape Diaolgues, BASsecret_phootlink

Landscape Dialogues
“Landscape Dialogues” er et længerevarende interdisciplinært udviklingsprojekt, som byder på en vekselvirkning mellem skabelse af nye kunstværker, gæstespil, debatmøder og arrangementer med fokus på udvikling af kunstneriske arbejdsprocesser. Formålet er at undersøge hvordan man arbejder med scenekunst ud fra en helhedstænkning, hvor etik refleksion, bæredygtighed og omgivelser er centralt.

“Landscape Dialogues” udspiller sig i krydsfeltet mellem:

  • Deltagerbaseret scenekunst: Et af Secret Hotels særkender, hvor både sanser og intellekt stimuleres.
  • Bæredygtig tænkning og Deep Ecology: Vi kan ikke gå ”ud i naturen”, fordi vi er natur, og omgivelserne er ikke blot ressourcer for menneskene.
  • Landskaber – forstået som det, der omgiver os; de sammenhænge og kredsløb, vi indgår i og er dybt afhængige af. Landskab er her både rurale og urbane.
    I “Landscape Dialogues” arbejder vi stedsspecifikt; Aktiviteter og værker foregår andre steder end i teatrenes black box, fordi vi ønsker at møde folk, hvor de er, og fordi valg af lokalitet og rum har stor effekt på deltagerne.

Kernen i “Landscape Dialogues” er en nysgerrighed overfor kunstens mulige roller i forhold til menneskets relation til sine omgivelser; hvordan fremtidens scenekunst dels vil blive skabt med og af deltagerne, dels via interdisciplinære møder; og hvordan man i kunstudtryk kan koble sensitivitet overfor miljø og omgivelser – forstået i bredeste forstand – med undren, analyse og ønsket om at finde veje udenom romantik og nostalgi. Arbejdet trækker på en lang række elementer og erfaringer fra så forskellige områder, som Land Art, installationskunst, deltagerbaseret scenekunst, bæredygtighed, animisme, shamanisme og spiritualitet, viden fra oprindelige folk, biologi, antropologi, human geography, mm. Omdrejningspunktet for disse tilgange er en helhedssøgende og dyb sensitivitet overfor omgivelser, kontekst og miljø.

Secret Hotels ønske er at skabe nemt tilgængelige oplevelser, der får deltagerne til at stille vigtige spørgsmål angående liv, samfund og verdenssyn. Hvordan ser vi på og placerer os i forhold til vore omgivelser? Hvad kan scenekunsten lære af helhedstænkningen og helhedstænkningen af scenekunsten?

“Landscape dialogues” udgør den overordnede ramme som flere af vores produktioner indgår i. Projektet er blevet modnet gennem en lang række arrangementer bl.a. “Reindeer Safari”, festivalen “Barn Art Symposium”, vandringsforestillingen “Tanke Gange” og “Hamlet Private” i 2013 og “Debatweekend“, “Tanke Gange” reprise,  Sensescapes i 2014. Projektet går for alvor igang i 2015, hvor vi bl.a. byder på performative middage med bæredygtigt indhold, sansevandringer i blinde og vandringsforestillingen A Way. Vores residencytilbud indgår også som en del heraf.