Fotos: Maria Petri og Christine Fentz

Tanke Gange – et vandringsværk i Mols Bjerge
Opført 1-2 gange hvert år siden 2012.

Omdrejningspunktet for vandringsforestillingen er idyl, nationalpark og spørgsmål om hvad nye definitioner gør ved hvordan vi oplever omgivelserne? Hvad ER natur egentlig for en størrelse? Hver gæst vandrer alene nær ved en gård i landsbyen Bogens, og oplevelsen varer lidt over 1 time.

I forbindelse med “Tanke Gange” 2015 kunne man også opleve sansevandringen “Sensescapes”.

Tanke Gange blev vist første gang i 2012, hvor vi d. 25. september 2012 blev omtalt i den lokale avis, hvor den var afslutning på udviklingsprojektet Nordic Lab. Siden er Tanke Gange opført to gange i 2013, i september og oktober.

Nordic Lab og “Tanke Gange” er støttet af: Aarhus Kommune Kulturudviklingspulje, Region Midts Kulturpulje, Statens Kunstråds Internationale Teaterpulje, Weld i Stockholm og Kulturhus Aarhus.