[:da]

Fotos: Peter Sloth Madsen

Som en del af Århus Festuges byvandring Hidden Treasures Map skabte Secret Hotel en 15 minutters forestilling i en hotel suite på en af byens ældste hoteller, Hotel Royal. Den engelske instruktør og performer Melanie Thompson var inviteret til, sammen med Secret Hotel, at skabe en stedsspecifik forestilling med udgangspunkt i tematikkerne ‘rejse’ og ‘afsked’.

Instruktør og performer: Melanie Thompson
Assistent & samarbejde: Peter Sloth Madsen
Dramaturger & produktion: Christine Fentz & Synne Behrndt
Øvrige medvirkende og tak til: Jacob Knudsen, Marlene Ballebye, personalet på Hotel Royal, Århus
Produceret i samarbejde med: Århus Festuge og Hotel Royal, Århus

Tematikken voksede ud af Melanie’s eget forhold til byen Århus: Efter i størstedelen af 1980’erne at have boet fast i Århus vendte Melanie med meget blandede følelser tilbage til byen efter 15 års adskillelse. Denne tilbagevenden blev udgangspunktet for den endelige forestilling Tourist of the Heart, som blev en solo etude over det at være rejsende i ens egne minder, om forhold til steder, om forgange kærlighedsaffærer til mennesker og byer, længsel efter fortid og hvorledes geografiske steder er med til at skabe vor personlige identitet. Forestillingen blev skabt udfra et site specific princip, hvor stedet ikke er en kulisse, men en tematik i sig selv. Melanie boede og arbejdede i godt 6 dage i hotelsuiten, hvor den endelige forestillingen blev vist.

Forestillingsnoter: · et stort hotelværelse (denne gang er jeg gæst) · video med lav lyd · en kvinde gennemblødt til skindet · kort over byen OVERALT · forvirring mellem en affære og byen selv · dans i et beboet rum · publikum som rejsende/turister · lysbilleder af steder hvor jeg har boet · ET MIDLERTIDIGT HJEM – at rejse[:en]

Photos: Peter Sloth Madsen

Secret Hotel was commissioned by The Aarhus Festival to devise a 15 minute site specific performance as part of the Festival’s promenade event Hidden Treasures Map.

The site was a room in one of the city’s oldest and most renowned hotels, Hotel Royal. The performance was devised in collaboration with English artist and director Melanie Thompson.

Director & performer: Melanie Thompson
Assistant & collaborator: Peter Sloth Madsen
Dramaturgs & production: Christine Fentz & Synne Behrndt
Performers and thank you: Jacob Knudsen, Marlene Ballebye and the staff at Hotel Royal.
Produced in collaboration with Hidden Treasures Map/The Aarhus Festuge & Hotel Royal, Århus.

Based on Melanie’s own past and relationship with Aarhus, the work on the performance revolved around themes like ‘travelling and goodbyes’. For the most part of the 1980s Melanie lived and worked in Aarhus and in making this performance she returned for the first time in 15 years only to find that her feelings about revisiting the city were indeed mixed and complex. The final performance thus became a solo piece about travelling through memories, love affairs with people and places and about how geographic places shape our personal identity. The performance was devised site specifically where the hotel room became a theme in its own right. Melanie lived and worked in the hotel suite for more than 6 days prior to the performance.

Performance notes: · a big hotel room (this time I’m a guest) · video with sound turned down · a woman soaked · maps of the city – everywhere · confusion between affair and the city itself · dance in domestic environment · the audience as travellers/tourists · slides of places where I’ve lived · a temporary home – travelling[:]