[:da]

Fotos: Randi Schmidt, Christine Fentz

Konservesdåser med luft fra det gamle årtusinde. Dåserne blev lukket på fabrikken Glud & Marstrand i december 1999. En række herboende kunstnere – grafikere, karikaturtegnere og billedkunstnere – har skabt unikke etiketteværker til de 55 dåser. Etiketter, der reflekterer og kommenterer på temaet “Luft fra Det gamle Årtusinde”. Siden har kinesiske kunstnere og kunstnere fra Benelux-landene lavet etiketter til dåser fra 2006.

Emballage, oplevelse, nostalgi og leg I vore tider er emballage blevet vigtigt på lige fod med det produkt, man køber; emballagen skal give forbrugeren en oplevelse, en æstetisk nydelse der rækker ud over indholdet. Dåserne er en sanselig iscenesættelse af fortiden; et nostalgisk snif fra de gode gamle dage. Emballage og indhold eksisterer her kun i kraft af hinanden og din fantasi. Branding af luft fra en anden epoke… Oplevelsen af indhold og indpakning er op til de, der føler sig blandt de udvalgte; de, der vil lege med.

Luft fra Det gamle Årtusinde har været udstillet på Det danske Kulturinstitut i Ungarn og i Beijing, samt på Dronninglund Kunstcenter i Nordjylland, og under COP15 i København (På Københavns Rådhus og Borups Højskole). I 2010 har den været udstillet et par gange i Benelux-landene og nye kunstnere er kommet til. Også fremover vil kunstnere fra værtslandene blive indlemmet i udstillingen.

Parallelt til dåseværkerne har forfatter Jens Blendstrup skabt et uddrag af en alternativ encyclopædi over fænomener fra det forgangne årtusinde, og filosof Thomas Boysen Anker har skrevet en tekst om tidens flygtighed.

Luft fra Det gamle Årtusinde er skabt på idé af Christine Fentz, Secret Hotel, og kurateret i samarbejde med Randi Schmidt, produceret af Secret Hotel i samarbejde med SCENEAgenturet, og er støttet af Kulturhus Århus og Det Obelske Familiefond.

AAK_02_hojre_70_cmyk

 

 [:en]

Photos: Randi Schmidt, Christine Fentz

An exhibition consisting of air, empty cans and your imagination. The cans contain air from the old millennium. They were sealed in December 1999, at the Glud & Marstrand factory. Artists living in Denmark have made etiquettes for the cans sealed in 1999 commenting on the theme “Air from The old Millennium”. Chinese artists and artists from the Benelux have made etiquettes for cans sealed in 2006, and as the exhibition travels, it will grow, when more local artists will be invited to create new etiquettes.

Wrapping, nostalgia and play Consumers of today put emphasis on the way products are wrapped and packed. Consumption is all about enjoyment and experience, no matter the actual content. This exhibition takes the notion of wrapping to a new level: Basically, it’s about branding old air from another epoch. In this way, these wrappings only make sense if you play along with the idea.

Air from The old Millennium has been exhibited at the Danish Cultural Institute in Hungary and Beiling, in other cities in China, at Dronninglund Art Centre and during the COP15 in Copenhagen. In 2010 it has been exhibited a couple of times in the Benelux and new artists have joined. In the future artists from the host countries will be incorporated in the exhibition.

Writer Jens Blendstrup has created an excerpt of an alternative encyclopaedia on phenomena from the gone-by millennium. Philosopher Thomas Boysen Anker has written a text on the instability of time.

Air from The old Millennium is curated by Christine Fentz in collaboration with Randi Schmidt. The exhibition is produced by Secret Hotel, in collaboration with SCENEAgenturet and supported by Cultural House Aarhus and Det Obelske Familiefond. Original cans have been supplied by Glud & Marstrand.

AK_UK_02_hojre_70_cmyk

 [:]