Trace of…

en ruminstallation i et fugtigt og uindbydende kælderrum.

Udgangspunktet var at skabe en teater/performance scenografi uden hverken performere eller deciderede fysiske handlinger, men i stedet skabe et rum, der påvirkede de besøgendes sanser. Dette inspirerede os til idéen om ‘et mystisk og forladt rum fyldt med sære spor’…men med spor af hvad? Vi lod publikum/de besøgende skabe deres egen mening.

På trods af det uindbydende ved rummet, havde det mange potentialer og ventende på at blive brugt. Vi ønskede at skabe et sted, der var både forrådskammer for mad og samtidig indeholdt både spor fra eventyrhandlinger og spor fra den egentlige arbejdsproces. Vi var interesserede i fornemmelsen af, at rummet var blevet pludseligt forladt, en slags afbrudt handling, in medias res.

Vi skabte et rum med efterladt redskabskasse og arbejdsstige, gamle kaffekopper, slagterkroge, jagtgenstande, æbler, hår, foto af træer og isblokke, der smeltede, mens dagen og aftenen gik på hæld. De hængende løg og æblerne spiddet på væggen skabte en karakteristisk lugt. Linserne på gulvet knustes med små lyde, når de besøgende gik rundt i rummet. Tilsat et lettere teatralt grønt spotlys, forvandledes rummet til en slags underhavs-rum, fugtigt, vådt og lidt mudret. Et loopet soundscape gav et ekstra lag til de forskellige handlinger i rummet.