Sensescapes

SensescapesSensescapes03 (125x125)Sensescapes 04 (125X125)secret_phootlink

I foråret 2015 vil Secret Hotel tilbyde endnu en serie sansevandringer ved Lotus Lykke Skov. Produktionen er en del af Lotus’ færdiggjorte speciale i Æstetik og Kultur, og placerer sig under Secret Hotels flerårige projekt Landscape Dialogues. Vandringerne er eksperimentelle, stedsspecifikke og udføres med én deltager ad gangen.

I forbindelse med “Sensescapes” kan du også opleve vandringsforestillingen “Tanke Gange” – Læs mere her.

Løbende info og dokumentation her.

Sensescapes plakat